Metodika Ludmily Mojžíšové

Tato metodika léčby funkční ženské sterility je založena na reflexním ovlivnění nervosvalového aparátu pánevního dna za použití pohybové léčby bederní páteře, křížové kosti, pánve, kostrče a svalů, které ovlivňují jejich vzájemnou polohu.

V přímé závislosti na stavu této oblasti pohybového aparátu, dochází cestou vegetativního nervového systému, zejména parasympatiku, k ovlivnění ženských pohlavních orgánů. V případě jejich dysfunkce a úspěšného rehabilitačního postupu nastává úprava funkce a odstranění následků dysfunkčních změn, tedy funkční sterility. Rehabilitační léčba je snadno dostupná, lehce použitelná a v indikovaných případech velmi efektivní.

V roce 1990 byla metodika Ludmily Mojžíšové uznána ministerstvem zdravotnictví jako nová metoda léčbě funkční ženské sterility.

Poruchy funkce pohybového aparátu patří mezi jedny z nejčastějších zdrojů bolesti v lidském organismu. Bolestivý podnět se objevuje při poruše funkce jako signál, jehož úkolem je zabránit trvalejším, popřípadě i strukturálním změnám pohybového systému. Bolestivé dráždění vyvolává reflexní odpověď nejen v příslušném segmentu, ale i v segmentech vzdálených od primární lokalizace poruchy.

Metodika Ludmily Mojžíšové přisuzuje řadě funkčních kloubních změn, posunů a svalovým dysbalancím v oblasti pánve i řadu reflexních změn orgánových soustav malé pánve. Tyto změny však po mobilizaci a následné cílené léčbě ustupují a dávají nám tak jasný důkaz o této anatomicko fyziologické souvislosti.

Anatomické poměry svaloviny dna pánevního a jejich případná úprava mají významný podíl při léčbě funkční sterility. Klinické studie sledující hodnoty kožního odporu tkání, prokazují jasný vliv mobilizací na svalovou tkáň a tudíž ovlivnění případných svalových spasmů.

Cvičební sestava této metodiky je výsledkem dlouholetého vývoje na půdě Fakulty tělesné výchovy a sportu Karlovy University, kde Ludmila Mojžíšová působila.

Soubor deseti cviků, rozdělených do tří skupin, je zaměřen na posílení svalů břišních a hýžďových, tedy svalů, které spolu se svaly dna pánevního zajišťují správné postavení pánve. Posilování se zde děje postizometricky a je facilitováno dechem. Důkaz klademe i na část relaxační, neboť právě uvolnění dna pánevního je cílem a smyslem tohoto cvičení. Jiné cviky pak mají účinek mobilizační a protahovací, podle lokalizace jejich působení.