Orientační nabídka služeb

Masáže

Individuální léčebná tělesná výchova

se zaměřením na úpravu svalových dysbalancí (svalová nerovnováha vznikající na jedné straně přetěžováním na straně druhé ochabováním určitých svalových skupin)

  • Posilování oslabených svalových skupin
  • Protahování zkrácených (přetížených svalových skupin)
  • Konzultace individuálních pohybových programů
  • Konzultace ergonomie pracovních ploch
  • Úprava vadného držení těla(děti i dospělí)
  • LTV na míči (gymball)

Speciální metodiky užívané v oboru gynekologie a porodnictví

Obvyklý postup při návštěvě

  • stanovení diagnózy na základě vstupního kinesiologického vyšetření
  • návrh vhodné terapie
  • konzultace s klientem
  • individuální. terapie popř. konzultace a následné odeslání klienta k lékaři – specialistovi

Náplň cvičební jednotky je zvolena vždy na základě stanovené diagnózy z pohledu fyzioterapeuta (dle kinesiologického rozboru a základních anamnestických údajů) a následné konzultace s klientem.

Fyzioterapie